Kung kan kundtidningar

Kung kan hjälpa er

Kung kan kommunikation som bidrar till goda affärer. Kung arbetar för att förmedla våra kunders budskap med hjälp av ett journalistiskt arbetssätt och effektiv layout i rätt kanal. Det må vara en kundtidning, personaltidning, nyhetsbrev, tryckt eller digitalt, ofta eller sällan, långt eller kort.

Att anlita Kung & Partners är enkelt. De bidrar med idéer kring det ni vill kommunicera, anlitar duktiga skribenter, fotografer och illustratörer och formger en kundtidning, personaltidning eller ett nyhetsbrev som fungerar.

Tjänster

Kung & Partners arbetar med helhetsproduktion av kundtidningar, personaltidningar, organisationstidningar och nyhetsbrev. Det innebär att projekten spänner över hela kedjan av kommunikationsarbetet, från analys till praktiskt utförande. Slutresultatet kan bli en tryckt kundtidning, ett elektroniskt nyhetsbrev eller någon annan form av publikation, på papper eller på nätet.

Produkterna ska passa in i kundernas mix av intern och extern kommunikation. Det redaktionella arbetssättet är Kungs verktyg för att se till att företag och organisationer når ut med sina budskap till kunder, anställda, investerare och andra målgrupper.

Kundtidningen når ut med budskapet

Kundtidningar:

skapar en relation med befintliga kunder och nätverk.
fördjupar relationen med nya kontakter.
gör företagets erbjudande konkret och begripligt, särskilt kunskapstjänster med ett komplext innehåll.
laddar varumärket.
erbjuder kunderna ett mervärde.
Kundtidningen är ett oslagbart sätt att nå kunder, investerare, opinionsbildare, politiker, allmänhet och andra målgrupper. Det kan lika gärna vara en företagstidning, organisationstidning, medlemstidning eller lobbytidning – allt beror på avsändare och målgrupp.

Kung & Partners ser till att våra uppdragsgivare når ut med sina budskap. Vi är journalister med kvalificerad erfarenhet av redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

Det redaktionella arbetssättet gör kundtidningen mer trovärdig och intressant än konventionell information och reklam. I en kundtidning kan ämnena behandlas både på bredden och på djupet. Läsaren kan gå tillbaka och läsa om och om igen.

Kundtidningen är också viktig inom företaget. Den skapar stolthet och samhörighet bland medarbetarna.

Personaltidningen ger organisationen kraft

Personaltidningar:

söker upp läsaren, på jobbet eller hemma.
skapar samhörighet inom företaget.
inspirerar och motiverar.
förankrar och förstärker interna processer.
förtydligar företagets mål.
laddar varumärket.
ökar medarbetarnas kunnande, vilket höjer värdet på företagets tjänster.
bidrar till en känsla av att vara utvald.
En journalistiskt producerad personaltidning skapar läsvärde. I intervjuer och reportage finns goda möjligheter till fördjupning. I samspel med till exempel ett intranät, kan personaltidningen fortsätta förklara där intranätet är mer begränsat.

Personaltidningen söker upp läsaren, medan intranätet fungerar som ständigt tillgänglig källa för den som själv är på jakt information.

Till personaltidningen kan man gå tillbaka, den kan man spara och låta familjen läsa – en möjlighet som bygger ett starkt varumärke.

Nyhetsbrevet en snabb väg till målgruppen

Nyhetsbrev:

tidning i mindre format och enklare form.
effektivt sätt att nå målgruppen.
skapar relation till kunderna.
kan lätt göras i både tryckt och elektronisk form.
Nyhetsbrevet skapar en relation till kunder eller medlemmar på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan distribueras i tryckt och/eller digital form. Precis som en kundtidning ska nyhetsbrevet ha ett trovärdigt journalistiskt innehåll och en lockande layout, även om formatet är mindre och enklare. Nyhetsbrevet informerar om vad som är på gång i kortare artiklar och notiser. För att bygga en kundrelation behövs en viss periodicitet, till exempel fyra gånger per år. Ett välgjort nyhetsbrev förstärker varumärket och är ett effektivt sätt att nå potentiella kunder.

Webbtidningen finns nära läsaren

Webbtidningar:

är lätt att uppdatera.
finns några klick från läsaren själv.
tar vara på möjligheterna med redaktionell kommunikation.
kan kommunicera med kunder, medarbetare, politiker och andra utvalda målgrupper.
laddar och stärker varumärket.
Webbtidningen är kopplad till en extern webbplats och intranät, och ger samtidigt en större möjlighet till fördjupning. Journalistiskt utformad och redaktionell inramning med marknadstänkande gör att läsarna lättare tar till sig längre texter än i vanlig webbmiljö.

Informera i rätt kanal

Vi paketerar informationen så att budskapet når fram.
Våra engagerade skribenter skriver välskrivna texter.
Våra redaktörer strukturerar innehållet och ser till att texterna blir väl redigerade.
Våra fotografer och illustratörer skapar intresseväckande bilder.
Våra grafiska formgivare ger informationen en tilltalande form med lockande layout.
En kampanj, en ny affärsinriktning, ett jubileum, nytt ägarförhållande eller ny lagstiftning. När det finns något speciellt att berätta, hjälper vi på Kung & Partners våra uppdragsgivare att förmedla det på rätt sätt.

Kung & Partners är med hela vägen, från val av kanal till färdigt informationsmaterial. Ska det vara en broschyr, en tematidning, en eventtidning eller en bok? Budskap, målgrupp och budget avgör.

Redaktionella konsulttjänster

Konsulttjänster:

säkrar kvaliteten i den redaktionella kommunikationen.
tillför kompetens som inte finns inom den egna organisationen.
frigör tid.
ger utrymme för utveckling och nytänkande.
Att starta ett projekt inom redaktionell kommunikation är en stor satsning. Därför är det viktigt att projektet är genomtänkt när det gäller redaktionellt koncept, innehåll, redesign och form.

Med journalistisk erfarenhet och kunskap utvecklar Kung & Partners nya tidningsprojekt och förnyar de som redan finns. Vi analyserar förutsättningarna noga och föreslår ett upplägg för tidningen. Uppdraget kan vara en helhetslösningar eller en översyn av redaktionellt innehåll och grafisk form var och en för sig.

Kung & Partners hjälper företag med kommunikation